Kadry i płace

Na ryku możemy spotkać dwa rodzaje firm. Pierwsze to firmy jednoosobowe a druga to przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników. W obu tych przypadkach zachodzi konieczność rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także przestrzegania norm wyznaczonych przez kodeks pracy, przepisy bhp, ppoż, czy wytycznych sanepidu. Oznacza to, że trzeba pilnować bardzo wielu spraw związanych z zatrudnieniem, aby nie zaprzątały one czasu i energii przedsiębiorców stworzyliśmy pakiet usług kadrowo-płacowych dla firm.

W ramach tych usług świadczymy:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista dokonanie wypłat z tytułu umów zleceń/o dzieło
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badan lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 • przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP
 • rejestracje firmy i pracowników w ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS (ZUS DRA,ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA) i US
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń
 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń
 • sporządzenie listy przelewów
 • przekazanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe
 • obsługę umów cywilnoprawnych
 • rejestrację i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8A
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11, PIT-8B)
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu (m.in. druk Rp-7)
 • prowadzenie akt osobowych
 • monitorowanie badań lekarskich, szkoleń BHP
 • przygotowanie dokumentów do organów kontroli
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
 • sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac, umów cywilnoprawnych (w uzgodnionej formie i zakresie)
 • budżetowanie i planowanie wynagrodzeń
 • wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie układów ratalnych.