Leasing

Leasing jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnych form finansowania zakupu aktywów przedsiębiorstwa. Jego dwie zasadnicze formy to leasing operacyjny i finansowy. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na sposobie księgowania całej operacji.

W leasingu operacyjnym zakupiony środek nie jest wpisany w aktywny przedsiębiorstwa i nie jest wykazywany w bilansie. Natomiast raty leasingowe stanowią koszt finansowy dla firmy. Leasing finansowy, stanowi jego odwrotność, daje możliwość wpisania dokonanego zakupu w aktywa firmy, ale raty leasingowe nie stanowią wtedy kosztów finansowych (w całości?). Wybór rodzaju leasingu jest zależny od kondycji finansowej firmy, jej planów dalszego rozwoju itp.

Warto również wspomnieć o leasingu zwrotnym, gdzie leasingobiorca zbywa jakiś środek trwały na rzecz leasingodawcy, a następnie bierze tą rzecz powrotnie w leasing. Taka z pozoru dziwna wymiana, przyczynia się do poprawy bieżącej płynności finansowej firmy.

Zasadniczymi zaletami leasingu są:

 • objęcie finansowaniem wszystkich form środków trwałych oraz niematerialnych i prawnych (np. maszyny, samochód, komputery, oprogramowanie)
 • możliwość sfinansowania 100% transakcji bez wpłaty własnej. Opłata wstępna podlega negocjacjom i wynosi od 0 do 45%
 • leasingodawca przejmuje obowiązki związane z wymogami dotyczącymi funkcjonowania zakupionego środka trwałego np. ubezpieczenie OC samochodu leży po stronie leasingodawcy
 • okres leasingu wynosi od dwóch do pięciu lat
 • korzystanie z tarczy podatkowej
 • wpisanie wysokości opłaty wstępnej, kosztów operacyjnych leasingu oraz rat w koszty uzyskania przychodu
 • pozbycie się środka trwałego z listy aktywów, przy jednoczesnym korzystaniu z niego
 • stymulacja wyników finansowych przedsiębiorstwa (łatwiejszy dostęp do korzystnych kredytów np. Na prowadzenie bieżącej działalności lub inwestycji)
 • korzystanie z upustów zakupowych, które posiada leasingodawca, w ramach leasingu zakupywanego towaru
 • możliwość wyboru formy leasingu swobodnego
 • powszechny dostęp do leasingu nawet firm nowo powstałych
 • brak konieczności zabezpieczenie leasingu w formie zastawu innych środków trwałych
 • oprocentowanie leasingu może mieć stopę stałą lub zmienną
 • dowolna forma rozliczenia płatności za ubezpiecznie leasingu
 • ubezpiecznie leasingu może również stanowić część raty, a tym samym stanowić koszt uzyskania przychodu
 • brak konieczności donoszenia wszystkich dodatkowych wniosków i zaświadczeń o poprowadzeniu działalności, wystarczy wypełniony poprawnie formularz.

Ważnym elementem naszych propozycji leasingowych jest możliwość skorzystania z leasingu swobodnego. Daje on możliwość samodzielnego regulowania wysokości raty leasingowej. Jest to elastyczne podejście, które pozwala decydować o wielkości raty od jednej złotówki do pułapu dwukrotności raty leasingu w danym miesiącu. Dzięki temu w razie słabszej koniunktury możemy ograniczyć koszty, a w wypadku zwiększenia wysokości raty zwiększamy pulę odpisu od podatku dochodowego za dany miesiąc.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na fachową ocenę sytuacji przedsiębiorstwa i dobranie odpowiednich form leasingu. Dzięki temu firma w optymalny sposób wykorzystuje zalety leasingu jako alternatywnej drogi finansowania swojej działalności. Wszystkie wątpliwości i pytania wyjaśniamy na bieżąco starając się aby każdy szczegół transakcji był dla Państwa jak najbardziej przejrzysty.