Szkolenia

Wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach prowadzimy cykliczne skolenia dotyczące założenia własnej działalności. W trakcie szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

  • formalno-prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (omówienie wniosku CEIDG)
  • wybór optymalnej form opodatkowania
  • analiza kosztów
  • kto musi być VAT-owcem, a kto może skorzystać z limitu
  • jakie działalności gospodarcze muszą od razu wprowadzić kasę fiskalną?
  • sposoby rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • jakie koszty ponoszą Firmy zatrudniając pracowników?
  • dotacje Unijne i z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (omówienie wniosków dotacji)
  • rozliczenie dotacji.